Disclaimer

Hoewel Leukeregenjasjes.nl streeft naar het verschaffen van correcte informatie, kan zij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Leukeregenjasjes.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen en voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.
Leukeregenjasjes.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als je vragen of opmerkingen hierover hebt, neem dan contact op.